Wonen in voormalig Essent-gebouw ‘Kademeester’

De belangstelling voor de appartementen in het voormalig Essent-gebouw in het centrum van Roosendaal is groot. Inmiddels zijn er zo’n 400 geïnteresseerden voor deze locatie op het Kadeplein en wordt de projectnaam ‘Kademeester’ steeds bekender.

Zolang er niet gestart is met de eerste echte sloopwerkzaamheden wordt het pand tijdelijk bewoond door 2 bewoners. Ook is er een pop-up restaurant. Wél worden in het bestaande pand werkzaamheden verricht met betrekking  tot constructieve- en bouwfysische onderzoeken. De materialisatie van de nieuwbouw wordt momenteel samen met welstand vastgesteld. Met de gemeente wordt de openbare verlichting ontworpen. Doel is het project op een mooie manier uit te lichten. De Delftse stoep, de trappetjes en de hogere nissen nabij de entrees, zijn deels publiek en deels privaat gebied. De plattegronden worden gefinetuned en klaargemaakt voor de verkoop. Dit staat voor het 3e kwartaal 2020 gepland.