[RoyalSlider Error] No post attachments found.

BVR VastgoedOntwikkeling BV

Kennis van de markt, maar ook de deskundigheid en ervaring ten aanzien van projectontwikkeling in z’n algemeenheid, plus het vermogen om op een efficiënte manier (ICB) met derden samen te werken, maken de bouwgroep, BVR VastgoedOntwikkeling BV in het bijzonder, tot een ontwikkelingspartner bij uitstek. Daarmee geeft de werkmaatschappij, al dan niet in samenwerking met andere marktpartijen, richting aan de ontwikkeling van alle denkbare utiliteitsbouw-/woningbouwprojecten, alsook aan de herstructurering van oude(re) wijken en binnenstedelijke gebieden.

Acquisitie & Ontwikkeling

Alle activiteiten en diensten op het gebied van projectontwikkeling worden door BVR VastgoedOntwikkeling BV verzorgd. De  grondaankopen worden samen gedaan met financieringspartner Victorem Investments NV. De voor opdrachtgevers ontwikkelde projecten worden vervolgens door BVR Bouw BV, BVR Bouw Gorinchem BV, Rasenberg Bouw BV of Suijkerbuijk Bouw & Services BV gerealiseerd en/of onderhouden. BVR VastgoedOntwikkeling BV richt zich in principe op alle denkbare sectoren van de bouw en fungeert binnen BVR Groep BV als een bakermat met veel kennis op het gebied van projectontwikkeling, planvorming en -uitwerking. Op deze wijze wordt vanuit diverse perspectieven en invalshoeken aan de wensen en eisen van opdrachtgevers tegemoet gekomen. Variërend van het eerste verkennende gesprek tot en met de uitwerking van de juiste projectoplossing, al dan niet met financieringsvoorstel.

Juiste projectoplossing

Vanwege de toenemende complexiteit van met name grote projecten wordt een steeds groter beroep gedaan op de inventiviteit en sterk toekomst- en klantgerichte werkwijze van de bouwgroep. In dat verlengde kunnen Design, Build (Construct), Finance, Maintain en Operate projecten indien nodig en/of gewenst volledig worden voorbereid en uitgewerkt. De component Finance hierbij speelt een steeds grotere en doorslaggevende rol. Dat is mogelijk dankzij de uitstekende samenwerking met beleggers die projecten middels financieringsconstructies en -mogelijkheden realiseerbaar maken. BVR VastgoedOnwikkeling BV benadert deze uitdaging(en) met visie, creativiteit en feeling voor maatschappelijke ontwikkelingen. Bij het vinden van projectoplossingen wordt altijd ruim aandacht geschonken aan de inpassing in de bestaande omgeving, de wensen van toekomstige gebruikers en de relatie tussen mens en milieu. Door originaliteit te koppelen aan het matchen van wensen en verwachtingen met een eigentijds en duurzaam vastgoedaanbod, neemt het aantal markante BVR-projecten gestaag toe.

Bedrijfsfilm BVR VastgoedOntwikkeling