BVR Bouw Rasenberg BV

BVR Bouw Rasenberg BV is op diverse terreinen actief. Naast woningbouw, utiliteitsbouw en onderhoud is deze werkmaatschappij ook actief in betonbouw en bouwservice. Bovendien behoort BVR Bouw Rasenberg BV tot de selecte groep bouwbedrijven die werkt voor ProRail en NS. Zo zijn bijvoorbeeld diverse Design & Construct (light) projecten voor ProRail en NS, alsook voor Unilever, gerealiseerd. Waar het bij bouwservice vooral gaat om onderhoud is betonbouw gekoppeld aan industriële projecten: betonfundaties, betonkelders, betonsilo’s, milieustraten, gemalen en werken op het gebied van waterkeringen en waterbeheersing zoals betonnen bergbezinkbassins voor ondergrondse wateropvang. BVR Bouw Rasenberg BV werkt niet alleen voor industriële opdrachtgevers, ProRail en NS, maar ook voor locale overheden, corporaties, etc.

Spoorprojecten

Van oudsher verricht BVR Bouw Rasenberg BV werkzaamheden op en aan de perrons en stations van NS door heel Nederland. Deze zgn. ‘spoorprojecten’ bestaan uit onderhoud en verbetering van spoor en stations en worden uitgevoerd in opdracht van ProRail en NS. Daartoe beschikt BVR Bouw Rasenberg BV naast de VCA** certificering ook over het BTR-certificaat. Dit staat voor ‘Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur’. De aanvullende eisen naast VCA zijn gericht op werkzaamheden die in, op of nabij het spoor voor ProRail worden verricht. Het betreft hier voornamelijk de veiligheid met betrekking tot aanrijd- en elektrocutierisico’s. De werkzaamheden voor ProRail bestaan o.a. uit de aanleg/renovatie van fietsenstallingen, winkelunits, perronverbindingen (tunnels, trappen), liftinstallaties, perron- en spoorgebouwen, etc.

Industrieel bouwen

Industrieel bouwen is een vak apart. Projecten zijn vaak complex. Bovendien is er altijd sprake van een aanzienlijke tijdsdruk en worden er op het gebied van kwaliteit, veiligheid en continuïteit hoge eisen gesteld. Bedrijfsprocessen moeten immers zo onbelemmerd mogelijk door kunnen gaan. Tevens dienen veiligheidsrisico’s te worden uitgesloten. Rekening houdend met deze stringente normen en niet zelden veranderende regelgeving fungeert BVR Bouw Rasenberg BV als partner voor opdrachtgevers. Of het nu gaat om een onderdeel van een bestaande bedrijfssituatie of een compleet nieuwe plant.