Bewaren

Nieuwbouw, Renovatie en Onderhoud

Binnen het totaalpakket van BVR Groep BV is Suijkerbuijk Bouw & Services BV naast de realisatie van kleinschalige woningbouw vooral actief op het gebied van (meerjaren) onderhoud, renovatie en restauratie. Hiermee wordt recht gedaan aan het groepsstreven de markt vanuit een allround aanpak van dienst te zijn. De werkmaatschappij beschikt bovendien over een machinale werkplaats waar o.a. houtbewerkingen plaatsvinden. Op kleinere schaal voeren ook Rasenberg Bouw BV en BVR Bouw Gorinchem BV onderhouds- en renovatiewerkzaamheden uit.

Door de toenemende behoefte aan het renoveren en verbeteren van bestaande woningbouw, heeft Suijkerbuijk Bouw & Services BV een aantal (op de corporatiewereld, zorginstellingen en verenigingen van huiseigenaren afgestemde) maatwerkconcepten ontwikkeld. Een belangrijk houvast hierbij voor opdrachtgevers is de koppeling met vaste tariefafspraken, waardoor er binnen een of twee dagen een compleet overzicht gegeven kan worden van verrichte werkzaamheden en kosten, zowel ten aanzien van regulier onderhoud en mutatieonderhoud als bij eventuele storingen en calamiteiten door vernielingen en andere vormen van schade.