BVR Bouw Gorinchem BV

BVR Bouw Gorinchem BV, gevestigd te Gorinchem, is een allround bouwbedrijf met een bijzonder karakter. Want naast projecten op het gebied van reguliere woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en onderhoud is deze werkmaatschappij voor nog een andere belangrijke groep opdrachtgevers actief: de energiebedrijven Stedin, Joulz, TenneT en Eneco. Daarmee behoort BVR Bouw Gorinchem BV tot de selecte groep bouwbedrijven die voor genoemde energiebedrijven mag werken.

Werken voor energiebedrijven

Werken voor energiebedrijven is niet elk bouwbedrijf gegeven. BVR Bouw Gorinchem BV is al langere tijd voor Stedin, Joulz, TenneT en Eneco actief. Naast zeer hoge veiligheidseisen en specifiek vakmanschap speelt het plan van aanpak een belangrijke rol bij de verwerving van projecten. Dit is immers direct van invloed op de beoogde kwaliteit. Niet voor niets speelt naast de geoffreerde prijs ook de ‘wegingsfactor kwaliteit’ een medebepalende rol binnen het aanbestedingstraject. Energiebedrijven hanteren hiervoor strenge criteria. Zo worden niet alleen aan de uitvoering van het werk, maar ook aan communicatie, coördinatie, risico analyse, veiligheid en planning hoge eisen gesteld. Verder zijn ervaring, in algemene zin én projectspecifiek, alsook kwaliteitsborging (kwaliteitsmanagementsysteem) belangrijke graadmeters voor beoordelaars.

De werkzaamheden die BVR Bouw Gorinchem BV voor energiebedrijven verricht, variëren van onderhoud en renovatie tot nieuwbouw. Tevens wordt onderscheid gemaakt tussen laag-, midden- en hoogspanningsprojecten en zgn. GOS-projecten.

Woningbouw BVR Groep Gorinchem BV

Woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en onderhoud

Naast het werken voor energiebedrijven staat BVR Bouw Gorinchem BV tevens voor alle overige bouw- en onderhoudsprojecten, variërend van een simpele aanbouw tot complete en complexe woon- en bedrijfsgebouwen. Bovendien kan de werkmaatschappij bogen op een jarenlange ervaring, verregaande know how en een enorm netwerk binnen de bouwnijverheid in de regio Gorinchem en daarbuiten.

Utiliteitsbouw

Bedrijfsfilm BVR Bouw Gorinchem