BVR Bouw Gorinchem BV

BVR Bouw Gorinchem BV, gevestigd te Gorinchem op Avelingen West 1, is een allround bouwbedrijf met een bijzonder karakter. Want naast projecten op het gebied van reguliere woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en onderhoud voor grotere opdrachtgevers is deze werkmaatschappij voor nog een andere belangrijke groep opdrachtgevers actief: netbeheerders Stedin, TenneT en Enexis. Daarmee behoort BVR Bouw Gorinchem BV tot de selecte groep bouwbedrijven die voor genoemde netbeheerders mag werken.

Woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en onderhoud

BVR Bouw Gorinchem BV staat voor alle bouw- en onderhoudsprojecten, variërend van een simpele aanbouw tot complete en complexe woon- en bedrijfsgebouwen. Bovendien kan de werkmaatschappij bogen op haar jarenlange ervaring, verregaande know how en een enorm netwerk binnen de bouwnijverheid, met name in de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.

Werken voor netbeheerders

Werken voor netbeheerders is niet elk bouwbedrijf gegeven. BVR Bouw Gorinchem BV is al langere tijd voor Stedin, TenneT en Enexis actief. Naast zeer hoge veiligheidseisen en specifiek vakmanschap speelt het plan van aanpak een belangrijke rol bij de verwerving van projecten. Dit is immers direct van invloed op de beoogde kwaliteit. Niet voor niets speelt naast de geoffreerde prijs ook de ‘wegingsfactor kwaliteit’ een medebepalende rol binnen het aanbestedingstraject. Netbeheerders hanteren hiervoor strenge criteria. Zo worden niet alleen aan de uitvoering van het werk, maar ook aan communicatie, coördinatie, risico analyse, veiligheid en planning hoge eisen gesteld. Verder zijn ervaring, in algemene zin én projectspecifiek, alsook kwaliteitsborging (kwaliteitsmanagementsysteem) belangrijke graadmeters voor beoordelaars.

De werkzaamheden die BVR Bouw Gorinchem BV voor netbeheerders verricht, variëren van onderhoud en renovatie tot nieuwbouw. Tevens wordt onderscheid gemaakt tussen laag-, midden- en hoogspanningsprojecten en zgn. GOS-projecten.

Bedrijfsfilm BVR Bouw Gorinchem