BVR Bouw BV

BVR Bouw BV houdt zich bezig met woning- en utiliteitsbouw in de ruimste zin des woords. Het all-round bouwbedrijf beschikt over een schat aan deskundigheid en ervaring en is dan ook bij veel (pilot)projecten op het gebied van innovatie en duurzaamheid betrokken. O.a. bij de Nul-op-de-Meter Woningen van het NiaNesto-project in Utrecht. Hoewel BVR Bouw BV op alle denkbare terreinen projecten realiseert, weten opdrachtgevers uit met name de sectoren zorg, onderwijs, sport en de corporatiewereld deze werkmaatschappij te vinden.

Woningbouw

Als ervaren bouwer heeft BVR Bouw BV de meest uiteenlopende woningbouwprojecten gerealiseerd, variërend van nieuwbouw en herstructurering van complete woonwijken tot renovatie, stadsvernieuwing en inbreiding. Ook de combinatie van woningbouw met kantoren, commerciële ruimten en parkeervoorzieningen behoort tot de wapenfeiten.

Utiliteitsbouw

Het aantal branches waarvoor utiliteitsbouwprojecten gerealiseerd zijn, is legio. Diverse kantoorgebouwen, fabriekshallen, productieruimten, loodsen, maar ook commerciële units, winkels, zorginstellingen, sportcentra, scholen, showrooms en (ondergrondse) parkeergarages, zijn daarvan het levende bewijs.

Werken in bouwteamverband

Naast de opdrachten die uit aanbesteding worden verworven, realiseert BVR Bouw BV meer dan eens projecten die in bouwteamverband tot stand komen. Ook hier speelt de expertise en ervaring van het bouwbedrijf een belangrijke en doorgaans bepalende rol. Uiteraard realiseert BVR Bouw BV daarnaast projecten die door BVR VastgoedOntwikkelings BV, al dan niet in samenwerking met andere marktspelers, zijn ontwikkeld.

BVR Woonplan

BVR Bouw BV is ook de bouwer van de woningen van het BVR Woonplan dat door BVR Groep BV werd ontwikkeld om aan de vraag naar betaalbare woningen tegemoet te komen. Het woonplan maakt het mogelijk kwaliteitswoningen te bouwen tegen zo laag mogelijke realisatiekosten en tegelijkertijd aan te (blijven) sluiten op de wensen van de woonconsument. Het resultaat is een duurzame, veilige en comfortabele woning voor een betaalbare kostprijs met een zo kort mogelijke bouwtijd. Al met al een passende oplossing voor de koop- en huursector.