Sociaal beleid

De waardering van de inzet, de motivatie en het enthousiasme van medewerkers komt tot uiting in een prima sociaal beleid dat resulteert in een structurele verbetering van het opleidingsniveau in zowel de breedte als de diepte en daarmee dus in het totaalniveau. Binnen de uitstekende wisselwerking tussen medewerkers en organisatie investeert BVR Groep BV bijvoorbeeld fors in opleidingen, cursussen en trainingen.

Personeel wordt nauw betrokken

Medewerkers binden en betrekken bij de organisatie is een belangrijke voorwaarde om als onderneming slagvaardig op te treden en de continuïteit te waarborgen. Communicatie is hierbij van essentieel belang. Niet voor niets wordt het personeel nauw bij de ontwikkeling en uiteenzetting van beleid en doelstellingen betrokken. Zo maakt de BVR Scope, een geautomatiseerd systeem dat medewerkers inzicht geeft in het beleid en de verschillende ontwikkelingen, de organisatie voor hen transparant. De cultuur van BVR Groep BV kan dan ook het best omschreven worden als informeel, professioneel en vooruitstrevend.

Vertrouwen en wederzijdse waardering

BVR Groep BV is zich bewust dat duurzaam ondernemen niet alleen terugvoert naar de eigen organisatie, maar dat ook  de goede samenwerking en dito verstandhouding met relaties aan vertrouwen en wederzijdse waardering bijdragen.