Voortgang project Bietenwascentrale Suiker Unie te Dinteloord

De werkzaamheden op het project ‘ De Bietenwasstraat’ in opdracht van de Suiker Unie te Dinteloord verlopen gestaag. Momenteel zijn we bezig met het grondwerk ten behoeve van de riolering en de voorbereidingen van het asfalteren rondom het bouwproject. De totale uitbreiding van de Bietenwascentrale omvat zo’n 1.100 m2.