Vlotte verkoop 10 woningen De Brug in Zundert

De verkoop van de woningen is goed verlopen. Van de nieuwe woningen is alleen bouwnummer 1 nog vrij, de overige 9 woningen zijn verkocht.

In overleg met makelaarskantoor van Hassel uit Zundert zijn de voorbereidingen gaande voor de verkoop van de bestaande woning. Deze woning wordt na de sloop van het horecagedeelte hersteld en aan de buitenzijde opgeknapt. Uitgangspunt is dat de koper van de woning zelf naar eigen wens de woning aan de binnenzijde opknapt en bewoonbaar maakt. De woning staat op een perceel van ca. 400 m2 en grenst met de tuin direct aan de Kleine Beek.

Begin juni is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Dat betekent dat de weg nu vrij is om de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Deze aanvraag wordt begin juli ingediend. Voorafgaand aan de indiening worden de percelen notarieel geleverd aan de kopers. Zij worden hiervoor door de notaris uitgenodigd. In verband met de Flora Fauna wet kan er pas medio oktober 2016 daadwerkelijk gestart worden met de sloopwerkzaamheden van het horecagedeelte. Na het gereedkomen van de sloopwerkzaamheden wordt met de bouw van de 10 woningen gestart.