Veiligheidsladder Trede 3 voor BVR Bouw Gorinchem BV

In oktober 2021 vond bij BVR Gorinchem BV de externe audit plaats voor de Veiligheidsladder. Hiervoor is ook de bouwplaats op de Maasvlakte bezocht. De audit is met goed gevolg afgerond. Begin december jl. is het certificaat voor de Veiligheidsladder Trede 3 uitgereikt.

Het is de bedoeling dat ook de andere werkmaatschappijen van BVR Groep BV volgen. Bedrijfsleider Goof van der Linden van BVR Bouw Gorinchem BV en Mariska Dekkers, medewerker KAM en Personeel & Organisatie, waren nauw bij het behalen van het certificaat betrokken.

Veiligheidsbewustzijn
Bij de Veiligheidsladder gaat het om het veiligheidsbewustzijn van medewerkers. Het is geen managementsysteem dat gebaseerd is op documenten. In plaats daarvan draait het om de praktijk. Hoe gaan medewerkers in hun werk om met veiligheid? Het is bovendien een perfecte manier om aan gedragsverandering te werken, vindt Goof van der Linden: “Bouwen is mensenwerk. Veilig werken dus ook. Praten met medewerkers over hoe ze in de praktijk met veiligheid omgaan, is dé manier om het veiligheidsbewustzijn te triggeren. Punt is dat we over het algemeen best weten wat veilig werken is. Dat er desondanks ongelukken gebeuren, heeft soms te maken met het verkeerd inschatten of onderschatten van risico’s. Dat doen we wel even… Bijvoorbeeld een ladder gebruiken en met een hamer of boormachine een handeling verrichten, terwijl iedere vakman weet dat een ladder niet is bedoeld om op te werken.” Mariska Dekkers: “De Veiligheidsladder is in principe een tool om medewerkers ertoe aan te zetten veel bewuster om te gaan met de vraag ‘werk ik veilig?’ Want dat is wat iedereen zich continu zou moeten afvragen. Iedere medewerker heeft immers invloed op de veiligheid op de werkvloer.”