Transformatie Kademeester begonnen

De herontwikkeling/transformatie van het voormalige Essent-kantoorgebouw naar appartementencomplex aan het Kadeplein 4 in Roosendaal, is deze maand van start gegaan. In totaal, transformatie én nieuwbouw, worden er 32 woningen gerealiseerd. Het karakteristieke kantoorgebouw krijgt een tweede leven met de toepasselijke naam ‘Kademeester’.

In de maand mei is de bouwplaats ingericht en is het ketenpark voor de uitvoering en werkvoorbereiding gereed gemaakt. De inkopen van materialen lopen op schema. Op 7 juni jl. startte BVR Bouw BV met de constructieve sloopwerkzaaheden. Tegelijkertijd werd ook een aantal bouwkundige voorzieningen getroffen, nodig om de transformatie te kunnen realiseren. Zo werden stempels en hulpstaal aangebracht en de nodige sparingen gemaakt, zoals voor de lift- en trapgaten en voor nieuwe deuren in de gevels. In het schuine dak worden gaten gemaakt voor loggia’s/balkons. Daarna wordt al het bestaande hout behandeld  om aantastingen in de toekomst te voorkomen. Deze werkzaamheden vinden de komende periode plaats.

Ten behoeve van de nieuwbouw is de grond bouwrijp gemaakt, de bouwput uitgegraven en is het palenplan uitgezet. Medio juli wordt de heistelling geplaatst en gaan de mortelschroefpalen voor de fundering de grond in. Met deze palen worden trillingen en geluidsoverlast tot een minimum beperkt