Bewaren

BVR Service on⁠der⁠houd

Als aanvulling op BVR Meerjarenonderhoud is BVR Serviceonderhoud in het leven geroepen. Deze extra vastgoeddienst richt zich op onderhoudswerkzaamheden die niet gerekend kunnen worden tot de onderhoudsgevoelige (jaarlijks terugkerende) elementen die in het MJOP zijn opgenomen. Deze extra service vindt plaats op regiebasis en is bedoeld voor professionele opdrachtgevers die daarvoor met Suijkerbuijk Bouw & Services BV een contract afsluiten.

Vast all-in uurtarief

De regiewerkzaamheden worden uitgevoerd tegen een vast uurtarief. Dit all-in uurtarief is inclusief:

  • voorrijkosten
  • de kosten van een bedrijfswagen met veilig en gekeurd handgereedschap
  • kleine hoeveelheden verbruiksartikelen
  • nazorgservice en begeleiding

Het uurtarief is exclusief het verbruik van materialen en onderaanneming. Deze kosten worden marktconform en gespecificeerd op basis van nacalculatie gefactureerd.