Scholen De Fakkel en De Sponder opgeleverd.

De gecombineerde nieuwbouw van De Sponder, school voor speciaal basisonderwijs, en De Fakkel, school voor speciaal onderwijs, aan de Van Goghlaan in Roosendaal is opgeleverd. BVR Bouw BV heeft daarmee een fraai en modern schoolgebouw gerealiseerd in opdracht van de gemeente Roosendaal.

De unieke samenwerking tussen de beide scholen begon met het samenstellen van een gezamenlijk Programma van Eisen. Nadat eind september 2017 de officiële start van de bouw plaatsvond, mag het eindresultaat er zijn. Karakteristiek zijn de fraaie, in hout opgetrokken buitengevels. In het gebouw zijn de beide scholen door het gebruik van verschillende kleuren herkenbaar. Dit gebeurt op een speelse wijze. De geïntegreerde gymzaal is van diverse kanten te betreden en heeft in het totale plaatje een centrale functie. Buiten bevinden zich ruime speelterreinen, fietsenstallingen en bergingen voor o.a. containers.