Rasenberg Bouw behaalt hoogste trede CO2-Prestatieladder

In oktober 2014 behaalde Rasenberg Bouw BV het certificaat ‘CO2-Prestatieladder niveau 5’. In combinatie met de eveneens gerealiseerde certificaten ISO 14001 en BTR (Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur) zet het bouwbedrijf een belangrijke stap op het gebied van milieubewust en milieuvriendelijk bouwen, verbouwen en renoveren.

CO2- prestatieladder

De ladder, in 2009 door ProRail ontwikkeld, is een tool waarmee leveranciers heel concreet op duurzaamheid kunnen worden beoordeeld. Sinds 2011 is de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKOA) voor zowel beheer als doorontwikkeling van de ladder verantwoordelijk. Conform de ladder verdiept Rasenberg Bouw zich niet alleen in de eigen CO2-uitstoot, maar wordt met ketenpartners, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief gezocht naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk nog verder terug te dringen. De ladder onderscheidt hierin vijf stadia/ niveaus. Per niveau zijn er vier invalshoeken waarop getoetst wordt: inzicht, CO2-reductie, transparantie en initiatief. Rasenberg Bouw opereert volgens het hoogste niveau van de ladder.

Duurzaamheidsambities

Opdrachtgevers zien dat de ladder een stimulans is voor energie- en ketenbeheer waarbij het instrument invulling geeft aan duurzaamheidsambities, zoals o.a. op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet voor niets is er de SKAO alles aan gelegen om de CO2-Prestatieladder als instrument door te ontwikkelen, te optimaliseren en vooral ‘scherp’ te houden. Bedoeling is dan ook dat de ladder innovatie blijft bevorderen en partijen zal aansporen naar creatieve oplossingen te blijven zoeken, zowel op bedrijfs- als branchenniveau.