Bouwen om te (ver)zorgen

Zorginstellingen die voor nieuwbouw, aanpassing en/of herontwikkeling van gebouwen bij voorkeur gebruik maken van een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken, zijn bij BVR Groep BV aan het juiste adres. Binnen de samenwerking kunnen zorginstellingen een ruime ervaring met nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten tegemoet zien. Niet zelden nam BVR Groep BV om die reden de totale procesbegeleiding ten aanzien van aanbieding, ontwikkeling en financiering ter hand.

Ontwikkeling en bouw bedrijfsonderkomen!

Ondernemen betekent risico’s nemen. Een manier om verrassingen zo veel mogelijk te voorkomen, is kostenbeheersing. BVR Groep BV beseft dat een ondernemer op de allereerste plaats behoefte heeft aan continuïteit en vertrouwen. Korte lijnen, duidelijkheid, bouwen binnen budget, maar ook rekening houden met bestaande bedrijfs- en productieprocessen, liggen daarom aan de basis van een werkwijze waarin maatwerk en partnership centraal staan. Kleine projecten, grote projecten, eenvoudig van aard of juist gebaseerd op een high-tech uitstraling, BVR Groep BV heeft alle kennis en ervaring in huis om ondernemers optimaal van dienst te zijn bij misschien wel hun allergrootste uitdaging … de ontwikkeling en bouw van een nieuw bedrijfsonderkomen!

Daar waar de continuïteit van de zorgverlening voorop staat, bewijst BVR Groep BV eveneens z’n waarde. In zowel logistiek, organisatorisch als bouwtechnisch opzicht worden namelijk die maatregelen getroffen die nodig zijn om de bedrijfsvoering van de instelling veilig te stellen. Speciale, geluidsarme middelen en materialen worden desgewenst toegepast. Ook kan in de behoefte aan stofvrije werkplekken voorzien worden.

Zoals gezegd vergt de (her)ontwikkeling en bouw van zorginstellingen specifieke kennis van zaken. Met name de continuïteit ten aanzien van bereikbaarheid en beschikbaarheid is een blijvend punt van aandacht. In veel gevallen zijn dergelijke projecten bovendien aan extra, strikt in acht te nemen leef- en woonvoorschriften gebonden. In dat verlengde verzorgt BVR Groep BV desgewenst de aankleding van de zorgomgeving voor zowel personeel als patiënten/bewoners.