Bouwen om te leren

Het ontwikkelen en bouwen van scholen is een vak apart. Als lid van de Vereniging van Nederlandse Scholenbouwers weet BVR Groep BV welke facetten daarbij een rol van betekenis spelen.

Ontwerpen en bouwen binnen budget is een vast uitgangspunt. Verder zijn ook nieuwe lesmethoden en onderwijssystemen (zelfstuderend onderwijs, mediatheken, ontspanningsruimten, etc.) van invloed op het ontwerp van het schoolgebouw. Ook spelen maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe ideeën over leren een belangrijke rol bij de ontwikkeling van schoolgebouwen. Het aantal nieuwe schoolgebouwen met een multifunctionele bestemming neemt dan ook toe. Vanzelfsprekend worden alle van overheidswege in acht te nemen voorschriften bij de ontwikkeling van een school betrokken.

Onderwijs, in welke vorm dan ook, wordt in de huidige kenniseconomie steeds belangrijker voor mens en samenleving. Dat begint al op de basisschool. Daarnaast is er de maatschappelijke overtuiging dat het met de kwaliteit van het onderwijs altijd beter kan. Misschien verklaart het de tendens naar opleidingen op maat en het steeds groter wordende belang van een plezierige leeromgeving. BVR Groep BV is niet onderwijsbevoegd, laat dat duidelijk zijn, maar voelt wel feilloos aan waar een modern schoolgebouw aan moet voldoen. Investeren in educatie is immers investeren in de toekomst!