Waterkerende werkzaamheden NS Station Schiedam

omschrijving Waterkerende werkzaamheden
lokatie Schiedam
type Civielbouw
oplevering Augustgus 2017
opdrachtgever ProRail

Van 14 tot en met 20 augustus 2017 heeft BVR Bouw Rasenberg in opdracht van ProRail een aantal waterkerende maatregelen getroffen op NS Station Schiedam. De voorzieningen waren nodig om het inregenen bij de entrees van de liften en in de reizigerstunnel tegen te gaan.

De werkzaamheden zijn op 3 locaties op het station uitgevoerd. Zo is de bestaande liftopbouw op perron 1 uitgebreid met een luifel en zijn op de perrons 2, 3 en 5 beloopbare glazen vloeren aangepakt door de staalconstructie en de beloopbare beglazing aan te passen. Tevens zijn nieuwe balustrades aangebracht en zijn bestaande windschermen uitgebreid tot aan de stationskap.

Buitendienststelling
Alle werkzaamheden zijn gedurende een buitendienststelling van 168 uur uitgevoerd. Tijdens de buitendienststelling zijn in het station bovendien de rails van 2 sporen volledig vervangen. Hierbij ging het om ca. 6 km spoor.