Rijnland Ziekenhuis

omschrijving Rijnland Ziekenhuis
lokatie Alphen aan den Rijn
type Zorg
oplevering November 2008
opdrachtgever Alatus Zorggroep Zuid-Holland
architect Rothuizen van Doorn ´t Hooft Architecten
bvo 8.600 m²

Na lange tijd vanuit verschillende locaties te hebben geopereerd, zijn de zorgvoorzieningen samengevoegd. Het Rijnland Ziekenhuis heeft geen algemene functie zoals de meeste ziekenhuizen, maar fungeert alleen als dagkliniek en huisvesting voor de huisartsenpost.

Het ziekenhuis moest tijdens de bouwwerkzaamheden kunnen doordraaien, wat resulteerde in een gefaseerde aanpak in drie stappen. Van de bestaande gebouwen bleef maar één gebouw staan. De overige gebouwen werden gesloopt en door nieuwbouw vervangen