Mariadal Roosendaal

omschrijving Mariadal
lokatie Roosendaal
opdrachtgever Provincie Noord-Brabant
architect Bedaux de Brouwer Architecten en wUrck Architectuur Stedenbouw Landschap en Erfgoed.nu

Nieuwe toekomst voor Mariadal Roosendaal

De provincie Noord-Brabant is voornemens het Klooster Mariadal in Roosendaal te verkopen aan BVR Groep. In het klooster wordt een mix van wonen en zorg gerealiseerd. In de kapel worden culturele en maatschappelijke functies gecombineerd met horeca, en in de binnentuin komt een ‘Stroomgaard’, een proeftuin voor innovaties op het gebied van onder meer energietransitie en duurzaamheid. Het verkoopcontract wordt naar verwachting in november ondertekend. Uit bijna twintig plannen is gekozen voor het plan van BVR. “BVR Groep zorgt voor een toekomstbestendige invulling van de plek, met behoud van het cultuurhistorisch erfgoed én met toegevoegde waarde voor Brabant en voor Roosendaal. Hiermee hebben we langdurige leegstand in het hart van de gemeente voorkomen”, aldus gedeputeerde Henri Swinkels.

Religieus Brabant
De provincie kocht klooster Mariadal in 2013 aan, omdat het een belangrijke rol vervult in het verhaal van religieus Brabant. Vanuit dit klooster het onderwijs aan meisjes in de provincie gestart en uitgebouwd. Swinkels: “Het behoud van de cultuurhistorische waarden van het complex is bij de herontwikkeling dan ook essentieel. Net als het behouden van de verhalen die bij het complex horen. Want erfgoed krijgt pas waarde door de verhalen die er bij horen, ons erfgoedbeleid is gebaseerd op verbeelding en verbinding.”

Trots
Theo Klijn, hoofd vastgoedontwikkeling van BVR: “We zijn ontzettend blij en trots dat de keuze op ons, een Roosendaals familiebedrijf, is gevallen. We gaan Mariadal en haar tuin opnieuw inrichten en openstellen voor het publiek. De tuin wordt een nieuwe oase van rust in het centrum van Roosendaal. We gaan het klooster opnieuw indelen met als functies wonen en zorg. Voor het zorghuis hebben we een intentieovereenkomst gesloten met Woonzorgcentrum St. Elisabeth, ook een plek waar de zusters nu wonen. In de kapel komt horeca met culturele en maatschappelijke functies. Ook komen er ongeveer vijftig nieuwe woningen naast het klooster.” Daarnaast word in de voormalige boomgaard de zogenoemde ‘Stroomgaard’ gerealiseerd. Dit wordt een proeftuin voor innovatie, met bijvoorbeeld PV-panelen op de daken en een WKO (warmte-koude opslag) voor de woningen en het klooster.

Enorme impuls
Toine Theunis, wethouder gemeente Roosendaal: “Voor de gemeente biedt het plan voor Mariadal een enorme impuls voor de binnenstad. De kloostertuin zal het groene hart worden van de stedelijke ontwikkeling die Roosendaal momenteel doormaakt. Wij kijken uit naar de nieuwe functies in het klooster maar ook naar de kansen die het plan biedt voor de inwoners van en bezoekers aan onze stad. Straks kan iedereen genieten van de prachtige, nu nog verborgen kloostertuin. De nieuwe route van station naar centrum door de kloostertuin vormt een entree van allure die bij een stad als Roosendaal past.”

Meer inhoudelijke informatie over de plannen voor Klooster Mariadal is hier te vinden: Presentatie Plannen Mariadal

Gebiedsvisie rondom Mariadal
Om tot een nog betere inpassing te komen van Mariadal in relatie tot de omgeving is op verzoek van de Gemeente Roosendaal de haalbaarheid van een gebiedsvisie rondom Mariadal onderzocht. De gebiedsvisie voorziet in de uitvoering van de beoogde plannen van Mariadal met aansluitend nieuwbouw voor de huidige scholen en nieuwbouwappartementen aan de Kloosterstaat, renovatie van het bestaande stadskantoor en realisatie van nieuwbouw patiowoningen op het parkeerterrein achter het stadskantoor. Met deze ontwikkeling wordt nieuwbouw voor de bestaande scholen en woningbouw mogelijk gemaakt en worden de openbare functies toekomstbestendig gemaakt.
Klik Gebiedsvisie om de gebiedsvisie te bekijken.