Bewaren

Herhuisvesting IRS Suiker Unie Dinteloord

omschrijving Herhuisvesting IRS Suiker Unie Dinteloord
lokatie Dinteloord
type Utiliteitsbouw
oplevering Januari 2018
opdrachtgever Suiker Unie Dinteloord

Op 18 januari 2018 heeft BVR Bouw Rasenberg het IRS, hét kennis- en onderzoekscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland, opgeleverd. Het project omvatte de bouw van een laboratorium van zo’n 1.000 m² en een opslagruimte van nog eens 1.500 m².

Op het terrein van de suikerfabriek in Dinteloord is in de periode van april 2017 t/m januari 2018 het Instituut Rationele Suikerproductie (IRS) gerealiseerd. De kerntaken zijn: onderzoek, voorlichting en professionele dienstverlening aan vooral de suikerindustrie en de bietentelers. Het realiseren van dit instituut kenmerkte zich door de bijzondere bouwsituatie. Het gebouw is namelijk gerealiseerd onder een bestaand viaduct dat voorheen in gebruik was als bietenopslag van het aangrenzende bietengor. Het betreft een modern lab dat specifiek is gericht op het onderzoek naar plantenziekten en virussen in de suikerbietenteelt. Het gebouw bestaat uit diverse ruimtes, zoals Q-lab, klimaatkamers, microbiologisch lab, DNA-lab en Diagnostiek lab waar diverse laboratorium onderzoeken plaatsvinden. Daarnaast zijn er mogelijkheden om diverse gronden in geconditioneerde ruimtes op te slaan. De ventilatie van de laboratoria is volgens de strenge eisen van de NWWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) ontworpen en onder andere uitgerust met HEPA-filters.

De geconditioneerde werkplaatsen en SUP zijn geschikt voor aanvoer van de te onderzoeken materialen en het hiervoor noodzakelijke materieel. Gezien de eisen die gesteld zijn aan het gebouw om kruisingen van stoffen en virussen met elkaar en met de buitenlucht tegen te gaan, zijn er zogenaamde drukzones in het gebouw aangebracht, waarbij ook hoge eisen gesteld worden aan de luchtdichtheid. Het vrijkomende afvalwater dat is gebruikt voor het behandelen van de vaste grondstoffen wordt middels een desinfectie-installatie ontdaan van infecties en vervolgens naar het algemene riool afgevoerd.