Brede School Schoenmakershoek

omschrijving Brede School Schoenmakershoek
lokatie Etten-Leur
type Basisschool, kinderopvang, BSO en peuterspeelzaal
oplevering Oktober 2008
opdrachtgever Woonstichting Etten-Leur
architect Architectenbureau Duijsens & Meyer Viol
bvo 3.850 m²

De school is een zogenaamde brede school, dat wil zeggen dat het een samenwerking is van scholen en instellingen vanuit het culturele educatieve werk, welzijn, peuterspeelzalen, kinderopvang, sport en gemeente om kinderen kansen te bieden zich optimaal te ontwikkelen.

Hier wordt kinderen de mogelijkheid geboden dichtbij huis deel te nemen aan basisonderwijs, opvang, zorg en een recreatief en cultureel educatief aanbod. Bij dit alles staat de totale ontwikkeling van het kind centraal staat. Het schoolgebouw wordt gebruikt door twee schoolbesturen, nl.  Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur en Stichting LeerSaam voor Openbaar onderwijs Etten-Leur.

Daarnaast zijn er vestigingen van Stichting Peuterspeelzalen Etten-Leur en Stichting Markenlanden voor BSO en kinderopvang. De Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur heeft in dit gebouw de katholieke basisschool Onder de Torens / Barkentijn gevestigd en de Stichting LeerSaam Openbaar onderwijs Etten-Leur heeft hier openbare basisschool De Leest gevestigd.