Jaarlijks bouwkundig onderhoud trafostations

omschrijving Jaarlijks bouwkundig onderhoud trafostations
lokatie Diverse locaties in Zuid-Holland/Utrecht/Zeeland
type Transformatorhuisjes
opdrachtgever Stedin Netbeheer

Gedurende het hele jaar voert BVR Bouw Gorinchem BV bouwkundig onderhoud uit aan diverse MSR-, GRS-, GOS- en HS- stations, variërend van kleine trafohuisjes tot grote bouwwerken.

De werkzaamheden omvatten in grote lijnen metsel-, voegwerken en betonreparaties, loodgieterswerkzaamheden, werkzaamheden aan (stalen) deuren en roosters en werkzaamheden aan kozijnen en boeiboorden.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op diverse locaties, waardoor altijd goed rekening dient te worden gehouden met de specifieke situatie ter plaatse (bijv. midden in woonwijk of in natuurgebied).