Artimo Textiles

omschrijving Artimo Textiles
lokatie Roosendaal
type Kantoor, showroom en uitbreiding bedrijfshal
oplevering Oktober 2006
opdrachtgever Artimo Textiles
architect Oomen Havermans Waltien
bvo 1.260 m²

Nieuwbouw van een kantoor, showroom en uitbreiding bedrijfshal in Roosendaal.

Het concept is gebaseerd op een éénduidige architectonische oplossing. De grafische kwaliteit van de bestaande gevels van de bedrijfshal is het uitgangspunt geweest voor de metamorfose. Door middel van steenkorven, gevuld met Noordzeegrind en een zinken dakrand, heeft het gebouw een sterke plastiek gekregen.

De monumentaliteit van de gevels met hun stoere materialisering zorgt voor een groot contrast met de verfijnde gordijnstoffen in het interieur.

De thema’s helderheid, transparantie, gelijkwaardigheid, zichtlijnen en korte looplijnen waren de uitgangspunten voor de oplossing van het interieur en de plattegronden. De materialisering is bewust sober gehouden.