predikaatmerk stichting excellent conceptueel bouwen 2015

Predicaat Excellent Concept

Onlangs heeft BVR Groep BV ook voor 2015 voor het WOON+ Concept het ‘Predicaat Excellent Concept’ verworven. Toetsing vond plaats aan de hand van de zgn. predicatierichtlijn (PRL-EXC.CON-01) die de Stichting Excellent Conceptueel Bouwen hiervoor hanteert.

Onderscheidend waarmerk

Het Predicaat Excellent Concept is verstrekt, omdat BVR Groep BV voldoet aan de eisen die de Stichting Excellent Conceptueel Bouwen stelt aan het leveren van betrouwbare conceptuele huisvestingsoplossingen. De kwaliteitscriteria die gehanteerd worden, hebben niet alleen een relatie met de geleverde prestatie(s), maar ook met de kwaliteit van het WOON+ Concept én BVR Groep BV als zodanig. Dit maakt van het Predicaat Excellent Concept een onderscheidend waarmerk. Als conceptaanbieder met het Predicaat Excellent Concept kan BVR Groep BV daarom rekenen op het vertrouwen van opdrachtgevers in de producten en diensten die geleverd worden.

Verschil

Het verkregen predicaat bewijst eens te meer dat de conceptuele benadering van BVR Groep BV – Nb: WOON+ is onderdeel van BVR Plus Concepten waartoe ook RENO+ en DUBO+ behoren – niet alleen integraal onderdeel is van de dagelijkse bedrijfsvoering, maar bovendien daadwerkelijk meetbaar verschil maakt. Niet in de laatste plaats, omdat BVR Plus, WOON+ in het bijzonder, staat voor een toegevoegde waarde die zich uit in dienstverlening, commitment, kennis en ervaring.

Inno Concept Bouwen (ICB)

Het Predicaat Excellent Concept maakt duidelijk dat BVR Groep BV koploper wil blijven in conceptvernieuwing. Om dat doel te realiseren en de markt anders te (blijven) benaderen wordt gebruik gemaakt van het zelf ontwikkelde Inno Concept Bouwen (ICB). Dit instrument zorgt voor een betere regulering van de procesgang. Door ICB als procesbewaker te koppelen aan complete woonconcepten is het mogelijk het WOON+ Concept als kant en klare huisvestingsoplossing op een succesvolle en onderscheidende manier in de markt te zetten.

Meer weten? Kijk dan op onderstaande websites.

BVR+ ConceptenNetwerk Conceptueel Bouwen