Nieuwjaarsontbijt wederom druk bezocht

Traditiegetrouw vond in De Kring Roosendaal het jaarlijkse Nieuwjaarsontbijt plaats voor onderaannemers/leveranciers van BVR Groep BV. Dat gebeurde op dinsdag 19 januari jl. Zoals gebruikelijk werd de ontbijtsessie voorafgegaan door een terug- en vooruitblik van de bouwgroep. Een uitstekende gelegenheid dus voor de groepsdirectie en bedrijfsleiders van de verschillende werkmaatschappijen om stil te staan bij gerealiseerde/lopende projecten en alvast vooruit te kijken naar komende ontwikkelingen en aandachtspunten.

Voorzorg in plaats van nazorg

Directeur Tonny Vromans opende de bijeenkomst in de kleine zaal van De Kring en stond stil bij de gerealiseerde omzet in 2015 en de te verwachten omzet in 2016. “Hoewel het uitstellen van projecten door allerlei oorzaken het afgelopen jaar debet is geweest aan een geringere omzet dan we hebben geprognotiseerd, zie ik 2016 positief tegemoet. Een groot deel van de doorgeschoven projecten gaat dit jaar namelijk wel van start naast andere reeds geplande projecten”, legde hij uit. Hoogtepunten waren in 2015 de start van BVR Bouw Gorinchem BV in oktober en in december de verhuizing van BVR Groep BV, BVR Bouw BV en Suijkerbuijk Bouw & Services BV naar de Ettenseweg 48.

Zoals gezegd kwamen daarna de bedrijfsleiders Goof van der Linden (BVR Bouw Gorinchem BV), Kees Pasveer (BVR Bouw BV) en Marcel Michielsen (Rasenberg Bouw BV) aan het woord. Directeur Peter Suijkerbuijk sloot de rij namens Suijkerbuijk Bouw & Services BV en vroeg tot slot aandacht voor het fenomeen ‘nazorg’. “Nazorg is de verantwoordelijkheid van ons allemaal, want kwaliteit maak je samen: hoofdaannemer én onderaannemers/partners. Leren van de verbeterpunten die na de oplevering van projecten hersteld worden, is belangrijk. Belangrijker is het echter om dergelijke zaken al tijdens de bouw te voorkomen. Daarom is ons motto: streven naar voorzorg in plaats van nazorg!”

 

Met een woord van dank aan alle onderaannemers/leveranciers voor de inzet en samenwerking in 2015 lieten de ruim 200 aanwezigen zich het aansluitende ontbijtbuffet goed smaken.