Nieuwe opdracht ProRail Centraal Station Utrecht

Utrecht – NSP – Realisatie Perrongebouw

Medio 2015 begint Rasenberg Bouw met het realiseren van een dienstengebouw voor stationsfuncties op perron 1 en 2, aan de oostzijde, van Utrecht C.S. te Utrecht. De nieuwbouw wordt op perron 1 & 2 onder de bestaande stationstraverse gerealiseerd.

Logo Prorail

Het gebouw heeft een vloeroppervlak van circa 650 m² en zal de volgende functies huisvesten: opslag, kleedruimten, lunchruimten, overlegruimten en sanitair. Daarnaast wordt als beëindiging van de vloer van de nieuwbouw en het bestaande perron, gelegen onder de stationstraverse, een betonnen keerwandelement geplaatst.

De opdracht behelst een UAV-GC contract voor het uitwerken van een VO tot een DO en een UO (Uitvoeringsontwerp) en aansluitend de realisatie. Tijdens de realisatie blijven perron 1 &2 in gebruik. Dit betekent dat er reizigersverkeer in de directe omgeving van de bouwplaats plaatsvindt.

ProRail stelt zeer strenge (veiligheids)eisen aan bouwbedrijven die aan spoor en/ of stations werken. Om voor ProRail te mogen werken, zijn o.a. de certificaten BTR en CO2 prestatieladder niveau 5 vereist. Rasenberg Bouw beschikt hierover.