Nieuwe opdracht BVR Bouw Gorinchem

In Zwartewaal, locatie Wellebrug, begint BVR Bouw Gorinchem aan de tweede fase 2e fase van de bouwkundige aanpassingen van een 10kV schakelstation.

In vervolg op de eerder uitgevoerde sloop (nov. 2019) is de sanering door derden inmiddels afgerond. BVR Bouw Gorinchem pakt nu de draad weer op met de sloop van 2 trafowanden die vervangen zullen worden door een stalen roostergevel. Ook staat de sloop van een bestaand bims betonnen dak (wat constructief niet meer voldoet) en de vervanging hiervan middels een nieuw geïsoleerd stalen dak, op het programma. De oude buitengevel wordt voorzien van een geïsoleerde sandwichgevel. In het gebouw wordt de indeling gewijzigd en in de buitengevel worden nieuwe buitenkozijnen aangebracht i.v.m. de nieuwe indeling van het gebouw. Het werk start medio juni.