Nieuwbouw 66kV Noordring Maasvlakte

Op de hoek Europaweg/Antarticaweg aan de Maasvlakte is BVR Bouw Gorinchem in opdracht van Stedin bezig  met de nieuwbouw van het 66kV Station Noordring.

Op deze unieke locatie waar grote containerschepen aan en af varen, zijn op 26 januari jl. de  breedplaatvloeren van het hoofdgebouw op kelderdek niveau gelegd. In de kelder zijn de staalconstructie en de velling kalkzandsteenblokken aangebracht. De stort van deze vloer staat  gepland voor begin februari. Daarna wordt aansluitend met de opbouw van de staalconstructie en de kalkzandsteen lijmblokken begonnen. In verband met de hoogte wordt het dak op torens gesteld  voor de breedplaatvloeren in plaats van schroefstempels. Het gaat om 2 niveau’s. In week 14/15 wordt gestart met het gevelmetselwerk.

Op hetzelfde terrein worden ook 2 trafocellen met 9,5 meter hoge wanden (vanaf maaiveld niveau) gerealiseerd. De keldervloer en wanden zijn voorgetrokken om de benodigde hulpsteigers aan te vullen. De 1e stort vond 27 januari plaats en bedroeg ca 80 m3. In verband met de hoogte en het storten in lagen van 1 meter, is daar een volledige dag voor nodig. Het ontkisten is afhankelijk van  het rijpingsproces van het beton. Dit wordt gemeten met rijpheidsmeters. Hiervoor wordt een meetdraad meegestort. De totale cellen bestaan uit 3 storts. Deze betonwanden worden als schoonwerk uitgevoerd en worden dus niet meer behandeld. Na de wanden wordt de  staalconstructie aangebracht voor de roostervloeren, de roosterwanden van VPT en de dakroosters.