Laatste woningen Westrand opgeleverd!

In opdracht van Alwel heeft Suijkerbuijk Bouw & Services de renovatie van 48 en 78 woningen gerealiseerd, eind maart zijn de laatste complexen opgeleverd.

Momenteel worden bij alle woningen aanvullende brandtechnische maatregelen getroffen. Dit betreft een nieuwe opdracht. In totaal zijn 6 complexen gerenoveerd. Hierbij zijn diverse kleuren toegepast waar de bewoners inspraak in hebben gehad.