MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is als duurzame bedrijfsvoering in alle ‘lagen’ en bedrijfsprocessen van de BVR-organisatie geïntegreerd. Bovendien is MVO een continu proces en geen eenmalige actie. Niet in de laatste plaats, omdat doelen in de tijd en door nieuwe beslissingen (kunnen) veranderen. Door heldere bedrijfsprocessen, goede arbeidsvoorwaarden en medewerkers als mens centraal te stellen, worden de elementen People, Planet en Profit op een zo harmonieus mogelijke wijze gecombineerd. Dit gebeurt door alert te blijven en ervoor te zorgen dat mens en milieu niet geschaad worden door louter winstdoelstellingen.

Andersom mag het winstoogmerk als essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering op lange termijn evenmin verwaarloosd worden, omdat een gezond bedrijf direct en indirect bijdraagt aan de verspreiding van welvaart. Maatschappelijk verantwoord ondernemen behelst derhalve het creëren van meerwaarde door toepassing van de juiste mix op sociaal (People), ecologisch (Planet) en economisch (Profit) gebied. Door middel van innovatie (Plus concepten, conceptueel bouwen), alsook door het opleiden en begeleiden van leerlingen op bouwplaatsen en het bijdragen aan de arbeidsmogelijkheden van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt (Social Return On Investment), tracht BVR Groep BV een meerwaarde te zijn voor opdrachtgevers, medewerkers, co-makers en andere stakeholders. Daarnaast hebben milieuvriendelijk en milieubewust denken én doen een hoge prioriteit.