VCA**

VCA staat voor ‘VGM Checklist Aannemers’. Met deze controlelijst toont BVR Groep BV aan dat er veilig, gezond en milieubewust gewerkt wordt op de bouwplaats. Uitvoerende bouwplaatsmedewerkers dienen over een diploma Basis-Veiligheid te beschikken dat tien jaar geldig is. Leidinggevenden dienen te beschikken over het diploma Veiligheid voor operationeel leidinggevenden. Middels regelmatige toolboxmeetings wordt de kennis van medewerkers up-to-date gehouden.

VCA** geldt voor alle werkmaatschappijen.