ISO 14001

ISO 14001 is een internationale norm voor milieumanagement. Met behulp van het interne milieuzorgsysteem worden de milieurisico’s van de bedrijfsvoering van BVR Groep BV beheerst en indien mogelijk verminderd. Bij de milieu-risicoanalyse wordt beoordeeld welke milieurisico’s er zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. Daarna worden de benodigde beheersmaatregelen vastgesteld die vervolgens in een milieuplan worden verwerkt. De uitwerking van het milieuzorgsysteem is aangepast aan de aard, omvang en organisatie van BVR Groep BV.

ISO 14001 geldt voor alle werkmaatschappijen.