C. Transparantie

Door het intern en extern communiceren van het beleid, reductiedoelstellingen en geboekte voortgang, alsook het aangaan van een dialoog met overheid en NGO’s (niet-gouvernementele organisatie) wordt geborgd dat aangekondigde acties worden nagekomen. Bovendien wordt hier duidelijk dat in verband met de doelstellingen gesproken mag worden van een serieuze uitdaging.

Hieronder zijn documenten opgenomen die gehanteerd worden om transparantie te bewerkstelligen.

pdf
3.C.1. Presentatie CO2-prestatieladder een inleiding
pdf
3.C.2. Communicatieplan CO2-reductie 2014