B. Reductie

Wanneer Inzicht (invalshoek A) is verworven in energiestromen en emissies, kunnen hieraan reductiedoelstellingen worden gekoppeld (invalshoek B: Reductie), gecommuniceerd (invalshoek C: transparantie) en gezocht naar initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten (invalshoek D: participatie).