B. Reductie

Wanneer Inzicht (invalshoek A) is verworven in energiestromen en emissies, kunnen hieraan reductiedoelstellingen worden gekoppeld (invalshoek B: Reductie), gecommuniceerd (invalshoek C: transparantie) en gezocht naar initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten (invalshoek D: participatie).

De reductie activiteiten van BVR Groep BV zijn in onderstaande documenten gespecificeerd.

pdf
Certificaat CO2 Prestatieladder
pdf
1.B.1. Energiemanagementsysteem BVR Groep
pdf
1.B.1. Overzicht CO2-besparende maatregelen