D. Participatie

Door Participatie toont een bedrijf aan dat het investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en het daar waar mogelijk gebruikmaken van kennis die elders is ontwikkeld in het eigen bedrijf. BVR Groep BV neemt deel aan verschillende initiatieven op het gebied van CO2-reductie.

Initiatieven

De meest in het oog springende is ‘Samen sta je Sterker’. Een initiatief dat door BVR Groep BV zelf opgezet is met medewerking van de Gemeente Roosendaal, Rabobank Roosendaal, Bob van Dijk Makelaardij, Ludo van der Eijken Makelaardij, De Rooy Makelaardij en Assurantiën, Vermunt Makelaardij en DHV Amersfoort.

Het eerste project van ‘Samen sta je sterker’ heeft de naam ‘Pilotproject woningverbetering Mathildadonk 75-89 te Roosendaal’ gekregen. Onderzocht is hoe particuliere woningbezitters te bewegen zijn tot het doen van energetische woningverbeteringen en de daarmee samenhangende CO2-emissie verlaging. Wie meer wil weten over het vervolg van het pilotproject of over de manier waarop het vraagstuk benaderd werd, wordt uitgenodigd een gesprek aan te gaan met de heer P. Suijkerbuijk (directeur BVR Groep BV).

Hieronder zijn documenten opgenomen die gehanteerd worden om participatie te bewerkstelligen.

pdf
2014 | Nul-op-de-Meter-Propositie Excellente concepten
pdf
2014 | Roosendaal Samen sta je Sterker folder