A. Inzicht

Doel van invalshoek A is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot (en die van hun leveranciers) te kennen (inzicht) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van de eigen bedrijfsvoering en de projecten terug te dringen.

Wanneer inzicht is verworven, kunnen hieraan reductiedoelstellingen worden gekoppeld (invalshoek B: reductie), gecommuniceerd (invalshoek C: transparantie) en gezocht naar initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten (invalshoek D: participatie).