CO2 Prestatieladder

Met de CO2-Prestatieladder beschikt BVR Groep BV over een instrument dat helpt bij het reduceren van CO2-uitstoot. Conform de ladder het eigen CO2-beleid verdiepen de werkmaatschappijen van BVR Groep BV zich niet alleen in de eigen CO2-uitstoot (niveau 1), maar wordt er ook gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (niveau 2). De volgende stap omvat het daadwerkelijk uitvoeren van de te nemen maatregelen (niveau 3).

CO2 Prestatieladder niveau 3 geldt voor alle werkmaatschappijen.

Documenten CO2 Prestatieladder

Invalshoeken

Elk niveau kent vier invalshoeken waarop getoetst wordt. Dit zijn:

A: inzichtB: CO2-reductieC: transparantieD: initiatief