BREEAM NL

Dankzij de aanwezigheid van een BREEAM-expert beschikt BVR Groep BV over een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De methode omvat verschillende keurmerken. Allereerst BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie om de duurzaamheidprestatie van níeuwe gebouwen te bepalen. Het tweede keurmerk is BREEAM-NL In-Use. Dit beoordeelt bestaande gebouwen op de niveaus gebouw, beheer en gebruik. Het derde keurmerk heet BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling en beoordeelt de duurzaamheidprestatie van gebiedsontwikkeling.

BREEAM NL geldt voor  alle werkmaatschappijen.