Bewuste Bouwers

BVR Groep BV is aangesloten bij de Stichting ‘Bewuste Bouwers’ die streeft naar verbetering van het imago van de bouwsector. Een bouwplaats waar gewerkt wordt volgens de gedragscode van Bewuste Bouwers kenmerkt zich door vijf essentiële onderdelen:

  • Omgeving (oog voor hinder en hinderbeleving)
  • Veilig (veiligheid voor medewerkers, bezoekers en omgeving; overlast voorkomen of beperken)
  • Vakmensen (oog voor ontwikkeling, veiligheid, gezondheid en welzijn van bouwplaatsmedewerkers)
  • Milieu (oog voor afvalmanagement en energiebesparing)
  • Verzorgd (bouwplaats is schoon en opgeruimd)

De Stichting Bewuste Bouwers toetst of aan deze uitgangspunten wordt voldaan door audits, mysteriebezoeken en via de klachten- en ideeënsite www.verbeterdebouw.nl.

Bewuste Bouwers geldt voor alle werkmaatschappijen.