Bewuste Bouwers

BVR Groep BV is aangesloten bij de Stichting ‘Bewuste Bouwers’ die streeft naar verbetering van het imago van de bouwsector. Een bouwplaats waar gewerkt wordt volgens de gedragscode van Bewuste Bouwers kenmerkt zich door vijf essentiële onderdelen:

  • verzorgd (bouwplaats is schoon en opgeruimd)
  • sociaal (correct naar de omgeving en goed voor de medewerkers)
  • veilig (veiligheid voor medewerkers, bezoekers en omgeving; overlast voorkomen of beperken)
  • milieu (oog voor afvalmanagement en energiebesparing)
  • bewust (proactief communiceren met de mensen in de omgeving; klachten en verzoeken snel en professioneel afhandelen).

De Stichting Bewuste Bouwers toetst of aan deze uitgangspunten wordt voldaan door audits, mysteriebezoeken en via de klachten- en ideeënsite www.verbeterdebouw.nl.

Bewuste Bouwers geldt voor alle werkmaatschappijen.