Certificaten en erkenningen

Voor BVR Groep BV zijn er meerdere redenen om (delen van) het managementsysteem te certificeren. Het werken met certificaten biedt namelijk voordelen, omdat de beoogde kwaliteit beter wordt gegarandeerd door o.a.:

  • de zekerheid dat risico’s goed zijn geïdentificeerd en worden beheerst;
  • de bekendheid met de mogelijkheden tot verbetering van producten, diensten en processen;
  • de bekendheid met de geldende wet- en regelgeving; doelstellingen met concrete plannen voor de realisatie ervan;
  • de organisatorische en technische maatregelen die ervoor zorgen dat (verbeter)doelstellingen worden gehaald;
  • de periodieke controle van de eigen naleving van wet-/regelgeving;

Voordelen

Omdat de kwaliteit van inspanningen en prestaties verbetert, zullen er minder incidenten en ongevallen zijn. Tegelijkertijd wordt sneller een beter inzicht verkregen in wat er speelt, wordt de naleving van wet- en regelgeving sneller beoordeeld, wordt milieubelasting voorkomen en is er minder tijd nodig voor de afhandeling van afwijkingen.

Voordelen voor opdrachtgevers

Voordelen zijn er ook in de directe relatie met opdrachtgevers. Want zowel bedrijven als overheden waarderen de duurzaamheidsprestaties bij de selectie van een opdrachtnemer. In toenemende mate is de aanwezigheid van een certificaat voor opdrachtgevers bovendien een voorwaarde bij de inkoop of aanbesteding. Met de verschillende certificaten toont BVR Groep BV aan dat de ‘people-component’ en/of de ‘planet-component’ van duurzaam ondernemen deugdelijk geborgd is.