KAM / MVO / Cer⁠ti⁠fi⁠ce⁠ring

Om de kwaliteit van het bouwproces, de goede arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu te waarborgen en te verbeteren, maakt BVR Groep BV bij de bedrijfsvoering gebruik van een Kwaliteits-, Arbo- en Milieumanagementsysteem (KAM). De hoofddoelstellingen van het beleid voeren terug naar dit systeem en vormen tevens de basis voor alle inspanningen en activiteiten die in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) worden gedaan. Het KAM-systeem maakt de organisatie en werkwijze van BVR Groep BV transparant voor zowel medewerkers als externe stakeholders.

Certificaten BVR Groep

Binnen BVR Groep BV hanteren alle werkmaatschappijen dezelfde hoge kwaliteitsnormen. Mede om die reden is er ruime aandacht voor de optimalisering van certificeringen en erkenningen. Hier draagt de inzet van een eigen ‘Adviseur Energie en Duurzaamheid’ in belangrijke mate aan bij. Om aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te voldoen, beschikt BVR Groep BV over de volgende certificaten: ISO 9001, ISO 14001, VCA**, CO2 Prestatieladder niveau 5, BTR, Bewuste Bouwers en Excellent Concept. Bovendien werkt BVR Groep BV met duurzaam geproduceerd hout, is de bouwgroep Erkend Leerbedrijf (Volandis en SBB) en aangesloten bij de Stichting Klantgericht Bouwen. Verder is het mogelijk de

BREEAM NL richtlijn als ondersteuning van het bouwproces in te zetten. Hiervoor is een BREEAMexpert in huis.

Meer over KAMMeer over MVOMeer over certificeringen BVR Groep BV