Inno Concept Bou⁠wen

Inno Concept Bouwen (ICB) is een nieuwe door BVR Groep BV ontwikkelde manier van bouwen. De in beginsel op de woningbouw geënte werkwijze is gebaseerd op een andere en efficiëntere manier van samenwerken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer enerzijds en ICB-partners anderzijds.

Waar de cultuur binnen de bouwsector doorgaans niet getuigt van transparantie en integriteit, ontleent ICB haar bestaansrecht juist aan openheid, wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid. Deze werkwijze annex attitude is ook terug te vinden in de onderlinge samenwerking tussen (bouw)partners binnen de bouw keten. Niet voor niets is ’ketenintegratie’ een belangrijk aspect binnen ICB en worden aan ICB-partners hoge en specifieke eisen gesteld. De beoogde ketenintegratie wordt bewerkstelligd door zo veel mogelijk met vaste partners te werken, waardoor steeds van een optimale synergie sprake is.

Omdat ICB miscommunicatie tot een minimum beperkt, c.q. uitsluit, is het bouwproces beter beheersbaar dan wanneer er op traditionele manier gebouwd zou worden. ’Verrassingen’ behoren namelijk tot het verleden. Dat bouwen een procesmatige aangelegenheid is en altijd zal blijven, is ook in de nieuwe, procesgebonden productiewijze van ICB terug te vinden. Een bouwgerelateerde fasering in relatie tot een ICB-specifieke aanpak en werkwijze, ontbreekt dan ook niet. Zo vervult ICB tijdens de intentiefase een adviserende rol, verzorgt ICB de bouwvergunning(aanvraag) en is ICB eveneens verantwoordelijk voor de bouw van het project tijdens de realisatiefase. Een van de grote voordelen van ICB is dat bij het aanvragen van de bouwvergunning nagenoeg alle definitieve bouw-, constructie- en installatietechnische gegevens bekend zijn, waardoor improviseren op de bouwplaats vervalt en bouwen in feite een kwestie wordt van ’assembleren’!

Zoals gezegd appelleert ICB aan gelijkwaardige samenwerking van partijen. In dat verlengde wordt gesproken over ‘partners’. Naast de opdrachtgever zijn dit onder andere: architect, constructeur, adviseur, onderaannemer, leverancier, GIW/Stiwoga (Woningborg), gemeente, certificeringbureau, kopersbegeleiding en uiteraard de hoofdaannemer die conform Inno Concept Bouwen te werk gaat. De eindgebruiker (huurder/koper) mag in dit kader niet onvermeld blijven. Evenals de opdrachtgever heeft die belang bij een zo veel mogelijk op persoonlijke en individuele woonwensen afgestemd eindproduct. ICB voorziet in die behoefte. Het innovatieve bouwconcept optimaliseert namelijk zowel de bouw- als proces¬kwaliteiten die met een bouwproject gemoeid zijn.

Waarom een opdrachtgever voor een bepaalde bouwer kiest, is in veel gevallen het gevolg van de laagste aanbestedingsprijs. Naast een scherpe bouwprijs concurreert ICB tevens op bouwsnelheid, kwaliteit, innovatie en partnership, welke van toegevoegde waarde zijn ten opzichte van traditioneel bouwen. Deze meerwaarde resulteert naast meer efficiëntie in meer rendement en meer kwaliteit. Anders gezegd: opdrachtgevers krijgen met ICB meer waar voor hun geld! Die wetenschap en het besef dat ICB dankzij een betere voorbereiding een kortere bouwtijd impliceert, is voor steeds meer (potentiële) opdrachtgevers reden om voor deze nieuwe manier van bouwen te kiezen.