Met veel respect en dankbaarheid voor zijn enorme inzet en gedrevenheid gedenken wij:

AD VROMANS

Afgelopen maandag is tot ons grote verdriet de medegrondlegger van ons bedrijf na een kort ziekbed overleden.

Ad heeft met zijn enorme organisatietalent een onuitwisbare stempel gedrukt op de groei en bloei van ons bedrijf, vooral op het gebied van P&O en KAM. Het welzijn van het personeel was een van zijn belangrijkste drijfveren. Zelfs na zijn pensionering was Ad nog wekelijks aanwezig om ons met raad en daad bij te staan. Groot is dan ook de leegte die nu achterblijft. Wij wensen zijn vrouw Netty, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit enorme verlies te dragen.

Directie en medewerkers
BVR Groep BV

Roosendaal, 14 maart 2019