Mariadal


Groot Mariadal schakel tussen station en binnenstad

Partijen onderzoeken integrale gebiedsontwikkeling

Haalbaarheid
Gemeente Roosendaal, provincie Noord-Brabant en BVR Groep gaan samen de haalbaarheid van Groot Mariadal onderzoeken. OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) ontwikkelt vernieuwbouwplannen van de Gertrudismavo aan de Vincentiusstraat en de Jeroen Bosch school (onderdeel KPO) en Kober Kinderopvang hebben de ambitie hun samenwerking uit te breiden in een nieuw te ontwikkelen Speel Leer Centrum. Hiermee willen de partijen de openbare functies toekomstbestendig maken en intensiever samenwerken. Om deze ontwikkelingen en ambities optimaal op elkaar af te stemmen hebben de bij het gebied betrokken partijen overleg gevoerd. Wij zien kansen en meerwaarde in een integrale duurzame gebiedsontwikkeling van het gebied “Groot Mariadal”. Met het uitvoeren van dit haalbaarheidsonderzoek wordt duidelijk of deze ambitie realiseerbaar is en onder welke voorwaarden. Alle partijen hebben dezelfde ambitie. Door gezamenlijk op te trekken, komen we straks tot een Groot Mariadal dat de schakel vormt tussen het station en de binnenstad.”

HUIS van Roosendaal
De gemeente gaat haar huidige stadskantoor op een duurzame en verantwoorde manier omvormen tot een open en gastvrij HUIS van de stad en de dorpen. De planvoorbereiding om te komen tot dit nieuwe HUIS is gestart. Als tijdelijke huisvesting koopt de gemeente kloostercomplex Mariadal van de provincie Noord-Brabant. Als tijdelijk eigenaar van het klooster pakt de gemeente samen met ons en de andere partners de toekomstige herontwikkeling van het totale gebied Mariadal op. Hiermee slaat de gemeente twee vliegen in 1 klap. Zodra de renovatie van het HUIS van Roosendaal in 2021 klaar is, nemen wij het klooster over van de gemeente, conform de verkoopovereenkomst die in 2017 tussen de provincie en ons is gesloten. Dit zijn wij met de gemeente en provincie overeengekomen.