Voor geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van de verdere ontwikkelingen rondom het voormalige Essentgebouw aan de Kade in Roosendaal, is een website in het leven geroepen. Het karakteristieke  kantoorgebouw kreeg de toepasselijke naam ‘Kademeester’. Op de website kunnen belangstellenden zich inschrijven. De welkomsttekst spreekt voor zich: het gebouw ondergaat de komende tijd een metamorfose en zal de eyecatcher van het Kadeplein worden.

Woningmix
De bedoeling is om in het gebouw een mix van woningen te creëren. Zo zijn aan de noordzijde vooral appartementen voorzien en worden aan de kant van de Vliet grondgebonden woningen gebouwd. Daar dan weer bovenop komt aan de kant van het Kadeplein nog een aantal penthouses. Dus 30 koopwoningen in totaal.
Ter hoogte van het Kadeplein wordt ca. 400 m² gereserveerd voor horeca en commerciële ruimten. De kelder wordt geschikt gemaakt als opslagruimte.

Kademeester
Het ontwerp van het gebouw is van de bekende Roosendaalse architect Jacques Hurks. De bouw vond plaats tussen 1956 en 1959. Het gebouw is niet aangemerkt als monument, maar is wel karakteristiek en bijzonder. Hergebruik geschiedt met respect voor de architectuur en met behoud van de identiteit. Dit moet resulteren in een gebouw voor stedelijk georiënteerde bewoners. De woningen aan de voorkant van het pand hebben zicht op het levendige Kadeplein. De woningen aan de zij- en achterkant genieten van zicht op het water.

BVR start nu met de verdere uitwerking van het plan. Naar verwachting zal eind 2020 de verkoop van de woningen starten.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website: www.kademeester.nl