BVR Calamiteitendienst

BVR Calamiteitendienst is een 24-uurs servicedienst die door Suijkerbuijk Bouw & Services BV wordt uitgevoerd voor opdrachtgevers die daarvoor een contract hebben afgesloten. Bij glasschade, stormschade, waterschade en brandschade kunnen dankzij gemaakte afspraken met onderaannemers en leveranciers acuut tijdelijke oplossingen worden geboden. Op die manier worden alle storingen en problemen ook buiten kantoortijd vanuit één centrale regie verholpen. De kosten voor het uitrukken van de dienst worden in overleg met de opdrachtgever bepaald.

De werkwijze/voordelen van de BVR Ca⁠la⁠mi⁠tei⁠ten­dienst op een rij:

  • 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar
  • de kwaliteit van het werk is gewaarborgd
  • bij spoedgevallen kan acuut in (tijdelijke) oplossingen worden voorzien
  • coördinatie (desgewenst) van de eigen E-& W-installateurs van de opdrachtgever
  • terugkoppeling naar de opdrachtgever op de eerstvolgende werkdag

Kostenopbouw

De abonnementkosten voor de BVR Calamiteitendienst worden per kalenderjaar vastgesteld. Daarnaast wordt er bij calamiteiten onderscheid gemaakt naar (vaste) uurtarieven voor werkzaamheden binnen en buiten de reguliere werktijd. Werkzaamheden (door CAO-medewerkers) die buiten de reguliere werktijd worden verricht, kennen een toeslag van 25%, resp. 50% en resp. 100% voor avond- en weekendwerk. Verbruikte materialen en ingeschakelde onderaannemers worden eveneens doorbelast.