Bewaren

TOTAALBOUW

Door zo breed mogelijk actief te zijn en te streven naar continuïteit weet de bouwgroep zich in de markt te onderscheiden. Enerzijds voert dit terug naar de sterk toekomstgerichte mix van groepsdisciplines op het gebied van ontwikkeling, nieuwbouw, renovatie, restauratie en onderhoud. Anderzijds zijn het de onderlinge samenhang en taakverdeling tussen de werkmaatschappijen die aan het allround aanbod van BVR Groep BV bijdragen.

Tegelijkertijd is het creëren van continuïteit niet alleen doelstelling, maar ook middel binnen de duurzame samenwerking met ketenpartners. Naar opdrachtgevers zet BVR Groep BV daarom in op partnership en ontzorging. Dit stelt de bouwgroep in staat het volledige traject, dus het complete project, te leveren.

Door bovendien met beleggers samen te werken en financiële oplossingen aan te bieden, kunnen opdrachtgevers steeds vaker een totaalbouwmatige aanpak en -samenwerking tegemoet zien. BVR Groep BV is namelijk in staat om alle ingrediënten die nodig zijn om een totaalproduct te realiseren, dus ontwerp, engineering, bouw, financiering, onderhoud en facilitaire dienstverlening (Design, Build (Construct), Finance, Maintain en Operate), in de onderhandeling met opdrachtgevers mee te nemen. Niet voor niets zijn in voorwaardenscheppende zin dan ook alle benodigde tools op het gebied van kwaliteit, innovatie en duurzaamheid aanwezig.