Project ontwikkeling

Kennis van de markt, maar ook de deskundigheid en ervaring ten aanzien van projectontwikkeling in z’n algemeenheid, plus het vermogen om op een efficiënte manier (ICB) met derden samen te werken, maken BVR Groep BV tot een ontwikkelingspartner bij uitstek. In dat verlengde geeft de bouwgroep, al dan niet in samenwerking met andere marktpartijen, richting aan de ontwikkeling van utiliteitsbouw-/ woningbouwprojecten, alsook aan de herstructurering van oude(re) wijken en binnenstedelijke gebieden.

Altijd de juiste projectoplossing

Vanwege de toenemende complexiteit van met name grote projecten wordt een steeds groter beroep gedaan op de inventiviteit en sterk toekomst- en klantgerichte werkwijze van BVR Groep BV. De bouwgroep benadert deze uitdaging(en) met visie, creativiteit en feeling voor maatschappelijke ontwikkelingen. Bij het vinden van de juiste projectoplossing wordt altijd ruime aandacht geschonken aan de inpassing in de bestaande omgeving, de wensen van toekomstige gebruikers en de relatie, c.q. wisselwerking, tussen mens en milieu. Door originaliteit te koppelen aan het voortdurend matchen van wensen en verwachtingen met een eigentijds en duurzaam vastgoedaanbod, neemt het aantal markante BVR-projecten gestaag toe.