Nazorg

Kwaliteit in de ruimste zin des woords is wat Suijkerbuijk Bouw & Services BV bij alle onderhouds- en renovatie­­werkzaamheden nastreeft. Inherent aan dit streven is ook de nazorg, zowel ten aanzien van de kwaliteit van producten en diensten als de begeleiding en coördinatie van het project. Nazorg staat uiteraard ook bij de overige werkmaatschappijen hoog in het vaandel.

Hoe minder opleverpunten er bij de oplevering van projecten zijn, hoe beter. Zijn er opleverpunten, dan worden deze door de werkmaatschappijen van BVR Groep BV verholpen. Op de dag van de oplevering gaat ook een zgn. ‘onderhoudsperiode’ in. Afhankelijk van de afspraken met de opdrachtgever varieert deze periode van 3 tot 12 maanden. Eventuele nieuwe punten worden binnen deze periode door de bouwer verholpen. Klachten die daarna komen en binnen de garantie vallen, worden door de afdeling BVR Nazorg van Suijkerbuijk Bouw & Services BV behandeld.

Sinds 2015 wordt er tevens gewerkt onder het motto ‘Van nazorg naar voorzorg’. Hiervoor brengt de nazorgcoördinator tijdens de bouw (diverse) inspectiebezoeken aan de bouwplaats. Zijn er (bouwkundige) aandachtspunten, dan rapporteert en bespreekt hij deze met de uitvoerder. Het resultaat moge duidelijk zijn: preventief bouwen stimuleren en onnodige faalkosten voorkomen.